Several wildboar are killed byJan Guillou , a swedish trophy hunter....www.wildlifefilm.com
Vildsvinen i Sverige och övriga Europa har utvecklats till ett stort problem. Överstora stammar skapar problem inom jordbruk ,trafik etc. Men jakten gagnas...och vildsvinen är en köttresurs att nyttja. Speciellt som viltmaten nu blir allt populärare. www.wildlifefilm.com

Kommentare